fredag 15 juli 2011

Det är mänskligt att tro

Att vara människa innebär att kunna välja utifrån de förutsättningar som finns där man lever. Men oavsett var på jorden man är född så har man alltid möjlighet att välja vad man vill tro på. Alla människor har i grunden den möjligheten, men för vissa är friheten inte självklar. Har man vuxit upp i en totalitär miljö, oavsett om det gäller religion eller ideologi, så har ens tankefrihet naturligtvis stympats.

Det konstiga med Humanisterna är att de verkar förutsätta att alla troende människor antingen har haft en sådan uppväxt, eller också är mindre intelligenta, eftersom de inte förmår att inse att de gått på en bluff!

Det roliga dock med Humanisterna är, och det gäller både många medlemmar och företrädare för förbundet, att när man debatterar med dem så kan de inte se till innehållet bakom orden, utan ovanstående mening skulle säkert bemötas med: "Vi har aldrig sagt att troende människor har sämre intellekt..." -Nä, ni tycker bara de är korkade i största allmänhet, förstås...

Nu till saken. I tidningen  Dagen skriver man om SOM-institutets senaste utfrågning av en mängd svenskar om allt mellan himmel och jord. Nu har man ställt frågan: "Tror du på Gud?" 45% av alla svenskar svarar Ja på den frågan.  Alltså kan man säga att det är ett allmänmänskligt betéende att vara troende. Det är helt normalt, nästan hälften av sveriges befolkning är det!
Jag undrar om Humanisternas slutsats blir någon annan. Det borde vara svårt att seriöst påstå att nästan hälften av sveriges befolkning har gått på en bluff...

Jag längtar efter att Humanisterna ska börja sprida Humanismen som livsåskådning istället för att bara fokusera på religionskritik.

lördag 9 juli 2011

Att Kommunfullmäktigemötas är #bättreänbio

Jag valde att besöka ett Kommunfullmäktigemöte för första gången i mitt liv på min 46:e födelsedag. Min omgivning hade en del synpunkter på detta, däremot inte min numera luttrade familj. Äldsta sonen jobbade sent skift så jag skyllde lite på det, också.
Minglet i början tyder på att alla känner varandra, trots att mandatperioden är relativt ny. Här är det nog mest gamla rävar, tänker jag. Jag förser mig med den gula luntan med möteshandlingar och bläddrar snabbt fram till punkt nr4, "Kommunalrådets ekonomiska rapport till Kommunfullmäktige". Alliansens förslag på hur 30 miljoner kronor ska sparas innan årets slut klubbades igenom på ett möte i Kommunstyrelsen nyligen. Rakt av. Socialdemokraternas förslag togs inte ens upp till diskussion. Okey, men det är ju Kommunfullmäktige som har det övergripande budgetansvaret, så jag förutsätter att det är här och nu diskussionen ska föras och beslutet ska fattas.

I marginalen vid punkt 4 i den gula möteshandlingsluntan står det "Antecknas".  Sakta börjar det gå upp för mig att beslutet redan är taget! Herregud! Kommunstyrelsen fick alltså "mandat" att besluta hur besparingarna ska genomföras, utan att en bred demokratisk diskussion kring detta sparförslag fick föras i Kommunfullmäktige!
Jag förstår ingenting. 30 miljoner kronor som ska dras in på några månader i lilla Kungälv är ingen liten grej, men ändå är beslutet redan klart. Alliansen resonerar som så att eftersom kommunens utgifter är människors löner så är det där vi ska spara.  Anders Holmensköld gör det pinsamt lätt för sig när han beslutar om personalnedskärningar. 80 tjänster ska bort, minst! Det beslutet är katastrofalt fel. Det får följdeffekter, som Alliansen för övrigt inte ens ville utreda vilka de skulle bli eller vilken kostnad de i sin tur kommer att leda till... Inte konstigt att Miguel Odhner låter upprörd. Diskussionen blir livlig och lång, replik, genmäle, slutrepliker i mängd, men till vilken nytta...

När Shaniaz Hama Ali äntrar talarstolen är hon den första som pratar idologi och om hur Alliansens människosyn speglas i deras sparförslag. Att människor bara ses som en belastning och att vi löntagare inte har något värde i oss själva. Nej, det finns andra sätt att spara!

Efter att ljudet av Shaniaz klackar just ekat bort står Anders Holmensköld igen i talarstolen. Nu böjer han sig fram, ler lite överseende och förklarar för Shaniaz hur det faktiskt ligger till...
Redan under mitt första besök i maktens korridorer får jag alltså se hur kvinnor här liksom på andra ställen i samhället, utsätts för manligt maktspråk.  Men det ska mer till för att bita på Shaniaz, det är ett som är säkert!

När punkt nr4 är avklarad börjar det bli lite tradigt och jag twittrar lite istället.
"KFmöte är #bättreänbio: Det bjuds på kaffe och macka i pausen!"
Innan mötet är slut slinker jag diskret ut. Den lyxen kan man unna sig när man bara hälsar på...

I Kungälvsposten kan man läsa mer om mötet och Alliansens sparförslag "Dragkraft".