onsdag 17 december 2014

#stafettjulkalendern i förskolan lucka 18

"Exemplet Reggio Emilia"

När jag fick frågan om att skriva om en bok som betytt mycket för mig i mitt yrke så visste jag direkt, jag väljer "Exemplet Reggio Emilia-pedagogik för demokrati och regional utveckling". Det är en antologi sammanställd av Katarina Grut 2008 som handlar om den pedagogiska filosofin som vuxit fram i staden Reggio Emilia i norra Italien under efterkrigstiden.

När förskolor i Sverige började arbeta Reggio Emilia inspirerat på 90-talet betydde de mycket för den pedagogiska utvecklingen. Nya tankar om barns lärande kunde prövas i praktiken. En anpassad och föränderlig miljö med fokus på barns egna drivkraft till lärande, pedagogisk dokumentation för lärande och barnet som medskapare i all verksamhet kom att stå i fokus.
När boken kom ut hade jag precis börjat arbeta på en Reggio Emiliaförskola och för mig var det den perfekta guiden, både historisk förklaring och filosofisk vägledning Här finns förklarat varför demokratisk fostran och humanism är så viktiga beståndsdelar, samt även idén om förskolan som kulturbärare i samhället.
Numera hittar man mycket av det som var så speciellt med Reggio Emilia-filosofins pedagogik i vår läroplan för förskolan. På mycket kort tid har dessa tankar fått slå rot i vårt pedagogiska tänkande.