tisdag 7 juni 2011

ILRS arbetar för mänskliga rättigheter, vad gör Humanisterna?

Nyss hemkommen från en trevlig kväll i Evert Svenssons härliga trädgård, funderar jag över hur det kan komma sig att det jag sökte hos Humanisterna, det hittar jag hos troende Socialdemokrater i Broderskapsrörelsen, under en samtalskväll med syrran Cecilia Dalman-Eek som hemlig gäst.

Utöver hennes politiska uppdrag i Västra Götaland är hon också ordförande för International League of Religious Socialists. ILRS arbetar för ett samhälle byggt på solidaritet och jämlikhet, med utgångspunkt i de sociala utmaningar som Europa ställs inför. För att överbrygga dessa ser man tron som en gemensam bas.

Men förutsättningarna i de Europeiska länderna är så olika. I Spanien är katolska kyrkan oerhört hårt knuten till den politiska makten. Cissi gav ett exempel: För endast fem år sedan avskaffades kyrkans rätt att utse vilka lärare som skulle få rätt att undervisa i Religionskunskap i skolan! Det är verkligen helt galet! Och här tar ILRS  möjligheten att påverka inifrån. Just pga att det är ett förbund byggt på respekt för religion ger det också möjligheten att påverka den spanska politiken i riktning mot ökad sekularisering av staten.

Inte ett sekulärt samhälle, utan en sekulär stat är målet. I ett samhälle där medborgarna får lov att leva som hela människor kommer alltid deras tro att komma till olika uttryck som märks i samhället. Endast genom att skapa ett så öppet, fördomsfritt och tillitsfullt samhälle kan vi bygga den gemensamma framtid som våra barn kommer att växa upp i.

Och det är här jag undrar: Var är förbundet Humanisterna? Vilket konstruktivt arbete bedriver de för att öka tolerans och respekt för alla människors lika värde? Finns det överhuvudtaget något intresse för att öka förståelsen och överbrygga klyftorna mellan människor med olika tro, bakgrund och identiteter? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Humanisterna inte har något intresse av detta. Humanisterna marknadsför sin egen livsåskådning på ett närmast fanatiskt sätt. Och den handlar om Vi mot Dem. I den livsåskådningen ryms inget Oss, och i den livsåskådningen hör jag inte hemma längre.

Tidningen Dagen skriver om humanistiska föreningar som kritiserar förbundet Humanisterna för dess snäva definition av humanismen, bla.